BYTA TÄNKESÄTT - Carol Dwecks Fixed och Growth Mindset 2017

Lära sig nytt? Motivation till lärande? Feedback? Vilket Mindset styr dig? Vilket förmedlar du? Ett statiskt tänkesätt eller ett dynamiskt? Hur kan du ändra ditt och dina elevers/medarbetares sätt att tänka kring Utmaningar, Ansträngning och Misstag?  

En "enkel" men kraftfull teori, som bygger på 30 års forskning av professor Carol Dweck, Stanford University. Bygger på erfarenheter från föreläsningar tillsammans med Carol Dweck och James Nottingham  och den forskning som nu undersöker hur detta kan fungera i klassrummet. 

 DET "FLOPPADE" KLASSRUMMET - där misstag ses som bra FEEDBACK  ...

Att feedback är en viktig del i ett lärande oavsett om du är lärare, elev, coach, ledare, chef eller förälder har visats av Dylan Wiliam, John Hattie, Helen Timperley, Carol Dweck med flera. Hur och på vilket sätt ska feedback ges? Och hur kan feedback tas emot? Att se misstag som ett sätt att lära sig säger vi ofta - men är det så det blir i våra olika lärmiljöer? Hur kan vi skapa en miljö där misstag visar att du valt något svårt och det du inte klarade bara är en signal om att du inte kan det du försöker lära dig - ÄN...?

BRYTA TANKEMÖNSTER - om kreativitet och metakognition

Tänka nytt - fakta och kompetens finns överallt - kreativitet är skillnaden. Hur utveckla och träna på att koppla ihop det du redan vet till något nytt? Minds-on-verktyg för att PROVOCERA och REFLEKTERA.

"If you never change your mind - why have one?  Edward de Bono

Exempel på uppdrag: 

Frederiksbergs skolområde Köpenhamn, Konferenser med Skolporten, Kompetento samt Kompetenstjänst, Linköpings Universitet (LiU), Luleå Tekniska Universitet (LTU), Eksjö komvux, Johan Skytteskolan Älvsjö, Gullingeskolan Rinkeby, Borgholmskonferensen,  Gymnasium/vux/sfi Edsbyn, Nyköpings högstadium m fl 

Studiedagar för lärare/elever i Linköping, Oslo, Borås m fl samt föräldrakvällar på förskolor...

Tre lärarkonferenser på Nordirland i Armagh och Derry, Konferensserie med Carol Dweck och James Nottingham sept 2014, Keynotes på IT´s Learning i Stockholm och Bergen ...

14th International  Conference on Thinking 2009, (14th ICOT) i Kuala Lumpur, Malaysia med workshop "A bigger box - a visual model for developing/teaching creative thinking". 15th ICOT 2011 i Belfast, Nordirland med "Future competencies - creativity 3.0 and motivation 3.0". "Invited presenter" till 16th ICOT 2013 på Nya Zeeland    Workshop "Thinking through music" tillsammans med Martin Renton på 17th ICOT i Bilbao, Spanien juli 2015.