MOTIVATION för LÄRANDE - Carol Dwecks Mindset 2018

Motivation för lärande? Feedback? Utifrån vilket Mindset agerar du i olika situationer? Vilket förmedlar du? Hur kan du ändra ditt och dina elevers/medarbetares sätt att tänka kring att vara utanför komfortzonen? Och hur hör Mindset och GRIT ihop? Boken Utmanande tankesätt , skriven tillsammans med James Nottingham, utkom juli 2018 i Sverige, Danmark, USA och Australien. Den bygger på erfarenheter från föreläsningar (2014 och 2017) tillsammans med Carol Dweck. Läs mer ...

                                            

VARFÖR  LYCKAS VISSA SKOLOR BÄTTRE ÄN ANDRA?   

Vad säger svensk och internationell forskning om framgångsfaktorer? Och varför är det så svårt att ändra hur vi organiserar och undervisar - trots att det satsas på fortbildningsinsatser ...? Kollektiv lärarförmåga - om att gå från Tur och Talang till Tillit och Tilltro i Team. Läs mer ...

DET "FLOPPADE" KLASSRUMMET - där misstag ses som bra FEEDBACK  ...

Att se misstag som ett sätt att lära sig säger vi ofta - men är det så det blir i våra olika lärmiljöer? Hur kan vi skapa en miljö där misstag visar att du valt något svårt och borde komma eftersom du inte kan det du försöker lära dig - ÄN...? Läs mer ...

BRYTA TANKEMÖNSTER - om kreativitet,metakognition och "tankebrus"

Tänka nytt eller ta "gamla mentala genvägar"? Fakta och kompetens finns överallt - kreativitet är skillnaden. Hur utveckla och träna på att koppla ihop det du redan vet till något nytt? Hur påverkar "tankebrus" (bias, förutfattade meningar) kvalitet på diskussioner i klassrum och på sociala medier? Läs mer ...

"Mycket kompetent föreläsare med mycket väl förankring i skolvärlden. Underhållande, informativt och konkret" - (Utvärdering fortbildning 2017)

 

"If you never change your mind - why have one?     Edward de Bono

Exempel på uppdrag: 

Fortbildningsdagar: Kalmar/Mönsterås med James Nottingham och Sir John Jones.

Vadstena tillsammans med James Nottingham, heldagar på utbildning för tutorlärare i Finland, Kompetenstjänst, Eksjö komvux, Johan Skytteskolan Älvsjö, Gullingeskolan Rinkeby,   Gymnasium/vux/sfi Edsbyn, Helsingborg komvux, Vaggeryd, Karlskrona ... 

Kombinerade studiedagar för lärare/elever i Lidköping, Linköping, Oslo, Borås m fl samt föräldrakvällar.

Konferenser: Mindset Conference med Carol Dweck och Martin Renton i Kalmar, Finlandssvensk utbildningskonferens 2017 Helsingfors, konferenser med Skolporten, Kompetento, konferens Dialog 2018 Åland, Borgholmskonferensen, Frederiksberg / Köpenhamn, Linköpings Universitet (LiU), Luleå Tekniska Universitet (LTU).

Internationella uppdrag: Tre lärarkonferenser Nordirland i Armagh och Derry, Konferensserie med Carol Dweck och James Nottingham (2014) samt Dweck och Martin Renton (2017), Keynote AMEX (Kanada), Keynotes på IT´s Learning i Stockholm och Bergen. 14th International  Conference on Thinking 2009, (14th ICOT) i Kuala Lumpur, Malaysia med workshop "A bigger box - a visual model for developing/teaching creative thinking". 15th ICOT 2011 i Belfast, Nordirland med "Future competencies - creativity 3.0 and motivation 3.0". "Invited presenter" till 16th ICOT 2013 på Nya Zeeland. Workshop "Thinking through music" tillsammans med Martin Renton på 17th ICOT i Bilbao, Spanien 2015.